Wnętrze roku Duropal Thermopal

Wnętrza sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu

Filip Wiekiera

Zdjęcia